Welcome to our website! We work for you

تدابیر حفاظتی و بهداشتی در برابر سرما

برای کارگرانی که در محیط های سرد کار می کنند می توان با به کار بردن تدابیری از مدت و شدت سرما کاست:

تدابیر حفاظتی و بهداشتی در برابر سرما

1-آماده کردن قطعات و لوازم مورد نیاز در محیطی گرم، به طوری که حداقل زمان کار برای محیط سرد باقی بماند.

2-استفاده از کامیون یا کانکس های گرم و محفوظ، برای انجام دادن تعمیرات لازم که امکان انجام دادن آن در داخل کامیون مقدور است.

3-استفاده از لباس های گرم ومناسب و تهویه و گرمایش در محیط کار.

4-استفاده از غذا های گرم با مواد چربی و پروتئین و صرف غذا در محیط های گرم.

5-کسانی که سابقه سرما زدگی و یا معتادین به الکل نباید در محیط های سرد مشغول به کار شوند.

6-بهترین اقدام جهت کمک به شخص سرما زده، هدایت آن به محل گرم و دادن حمام با آب ولرم و ماساژ ملایم است تا قسمت صدمه دیده که سفید و سرد بوده قرمز و گرم گردد.(حمام نباید بیش از 25 دقیقه طول بکشد.)

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد