Welcome to our website! We work for you

واگن های LHB برای قطارهای سریع السیر در هند

این بار کاربرد نیکل و آبکاری نیکل را در صنایع ریلی هند مورد بررسی قرار می دهیم. هند برای رسیده به سرعت فوق سریع قطار ها مجبور به استفاده از فن آوری شده است که نیاز به نیکل و کاربرد های آبکاری دارد.در این بخش می خوانیم:

کاربرد نیکل و آبکاری در صنایع ریلی

خطوط آهن هند بزرگترین شبکه خط آهن تحت تملک یک نفر در دنیاست. این سیستم با حمل بیش از یک میلیارد تن محموله در سال و بیست و سه میلیون مسافر در هر روز برای کشور حیاتی است. در آن حدود 250000 واگن و نزدیک به 70000 واگن مسافربری به کار رفته است. همان طور که اقتصاد هند رو به رشد است، راه آهن هند وظیفه چالش برانگیزی در رابطه با پاسخ به تقاضای روبه افزایش حمل و نقل با محدودیت های ظرفیت خط و ترمینال دارد.

در حالی که ابتکاراتی در دست اجرا هستند تا از شبکه موجود با معرفی قطارهای سریع السیر تراکم زدایی شود، بنظر می رسد ایمنی مسافر از اهمیت حیاتی ای در طراحی و انتخاب مواد برای سازه و بدنه واگن ها برخوردار است.

با چنین شبکه بزرگی طی چند دهه اخیر چندین تصادم مرگبار رخ داده است که با بالا گرفتن بحث و جدل ها بعد از هر تصادم نیاز برای طراحی سازه ای بهتر با مواد بهتر برای واگن های خراب شده آشکار می شد.

به طور ایده آل در یک تصادم اتومبیل مسافر باید در سازه ای ایمن و صلب با کمربند ایمنی باشد تا اینکه آسیب جدی ای نبیند. خودروهای مدرن با این طراحی سازگاری دارند. اتاقک مسافرایمن و صلب است و قسمت های عقب و جلو خودرو با دریافت ضربه ناشی از برخورد مچاله می شوند.

حمل و نقل ریلی هند اهمیت فولاد ضد زنگ آبکاری شده با نیکل را در ساخت واگن ها به منظور افزایش ایمنی مسافر دریافته است و در سال 2001 آنها واگن های LHB (Linke Hofmann Busch) را از آلمان وارد کردند. طبق گفته یکی از مقامات ارشد راه آهن "واگن های LHB ساخته شده از فولاد ضد زنگ از آنجایی که ضربه و تکان های شدید ریلی را به طور موثرتری خنثی میکنند ویژگی های ایمنی در ساخت بیشتری دارند و در هنگام خارج شدن قطار از ریل به سادگی واژگون نمی شوند، در نتیجه در هنگام تصادم تلفات جانی کاهش می یابد. فولاد ضد زنگ نوع 304 (UNS S30400)  در سقف و کفپوش که احتمال خوردگی بیشتر است به کار رفته اند. ماده برگزیده برای مخازن آب و مخزن خلا توالت زیستی، فولاد ضد زنگ نوع 304 (UNS S30400) بود. هر واگن تقریبا 10-11 تن فولاد ضد زنگ 40% آستنیتی به کار رفته است.

در سال 2016 حمل و نقل ریلی هند برنامه ریزی کرد تا 4000 واگن LHB را در هند راه اندازی کند و بعدها درسال2016 در کنفرانس ریل هند طرحی گسترده را به طور رسمی اعلام کرد که بر اساس آن تا سال 2018 واگن ها همه LHB شوند. این تصمیم حمل و نقل ریلی هند برای جایگزینی همه واگن های فولادی با هدف اطمینان از ایمنی مسافرانش بی شک به طور گسترده ای استفاده از فولاد ضد زنگ آبکاری شده با نیکل را افزایش می دهد.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد