Welcome to our website! We work for you

فولاد روکش شده با نیکل در سیستم سوخت رسانی خودرو

 مجرای سوخت رسانی خودرو عمدتا آبکاری گالوانیزه اسیدی یا سیانوری و یا آبکاری گالوانیزه آلیاژی می شود که بعد از مدتی خوردگی شدیدی برای این مجرای پدید خواهد آمد. در طرح ذیل استفاده از فولاد روکش شده با نیکل استفاده می شود که به تفسیر می خوانیم.

خوردگی مجرای سوخت رسانی خودرو

جلوگیری از مسدود شدن مجرای سوخت

جرقه یک نوآوری اغلب به واسطه تجربه ای ناامید کننده زده می شود. در این مورد، خودروی متعلق به مدیر اجرایی ارشد کارخانه بزرگ تولید کننده تجهیزات اصلی (OEM) در یک سفر جاده ای به دلیل از کار افتادن کامل سیستم سوخت رسانی اش خراب شد. آیا این خبری خوش است؟ تقاضا برای مجرای انتقال سوخت جدید با استفاده از فولاد روکش شده با نیکل به وجود آمد.

حفاظت داخلی بهتر

فتومیکروگرافی (عکاسی ریزنگاری) از مجرای سوختی وسیله نقلیه خوردگی شدیدی را نشان داد که مجراها را مسدود کرده بود و منجر به محدودیت جریان سوخت به سمت موتور می شد. مجراهای سوخت برای وسایل نقلیه بنزینی از فولاد کم کربن استاندارد ساخته می شده است. کارخانه بزرگ تولید کننده تجهیزات اصلی بر پوشش لوله های خارجی برای محافظت در برابر خوردگی ناشی از نمک و آسیب های مکانیکی ناشی از شن و سنگ تمرکز کرده اند. تا زمان به کارگیری سوخت های ترکیب شده با الکل (ترکیب با اتانول) در سوخت اتومبیل ها، این توجه بر سطوح داخلی نشد. این سوخت های هیدروسکوپی می توانند برای شعاع داخلی مجرای سوخت بسیار خورنده باشند و منجر به از کارافتادگی کامل سیستم شوند.

تقاضای رو به رشد از کارخانه بزرگ تولید کننده تجهیزات اصلی (OEM)

با افزایش استفاده از سوخت ترکیب شده با اتانول، فولاد روکش شده با نیکل بیشتر توسط تولید کننده های لوله درخواست می شود. زیبایی جزء خواص فیزیکی آن است. نیکل تقریبا در دمایی مشابه با فولاد ذوب می شود و زمانی که ورقه فولادی روکش شده با نیکل به شکل لوله درآید و جوشکاری شود، نیکل ذوب شده در اطراف مهره جوش که آن را احاطه کرده است به جریان می افتد و سطح داخلی پوشیده شده و مانعی محافظ در برابر خوردگی را ایجاد می کند.

از آنجایی که ترکیبات سوختی همچنان در حال تکامل یافتن هستند، فولاد روکش شده با نیکل به عنوان ماده ای کارآمد برای نوآوری های خودرو اثبات شده است

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد