Welcome to our website! We work for you

مجله دانش کاری از شرکت پویاب فلز

ترمیم خوردگی بر روی پوشش های کروم:

پوشش کروم مقاوم به خوردگی مناسبی است.اما اگر پوشش کروم مناسب نباشد و یا قطعه در محیطی قرار داشته باشد که روند خوردگی را افزایش دهد می توان با روشهای زیر تا حدودی پوشش کروم را ترمیم کرد در این بخش سعی شده است اطلاعات کافی در مورد پوشش آبکاری کروم داده شود.

خوردگی بر روی پوشش کروم

پوشش کروم مقاومت خوبی نسبت به خوردگی دارد اما این مقاومت پایدار و همیشگی نیست و محدودیت زمانی نسبت به  خوردگی در این نوع  پوششوجود دارد حتی زمانی که از فلز کروم شده به مدت طولانی استفاده نشده باشد به خاطر واکنش با هوای  محیط اطراف خود خوردگی وجود دارد.

مدت زمان مقاوت به خوردگی در پوشش های کروم به اتمسفر محیط بستگی دارد. بدین صورت که اگر در محیط اطراف مواد شیمیایی خورنده وجود داشته باشد پوشش کروم تنها می تواند در حدود 6 ماه از خود در برابر خوردگی مقاومت نشان بدهد و بعد از آن نقاط ، زنگ زده و خورده شده بر روی سطح  قطعه  بوجود می آید.

طبق تجربه شخصی  که  خود من داشته ام قطعه کروم شده ای در اتاقی که شرایط خوب و مناسبی نداشت تنها توانست یک سال از خود در برابر خوردگی مقاومت نشان بدهد و بعد از این مدت بر روی سطح  قطعه ذکر شده نقاط قهوه ایی و زرد رنگ بوجود آمد.

طریقه پاک سازی خوردگی و زنگ زدگی از روی آبکاری کروم:

وقتی سطح کروم دچار خوردگی میشود در حقیقت خوردگی یا برروی خود پوشش کروم و یابرروی فلز پایه بوجود می آید.

اگر خوردگی و زنگ زدگی بر روی فلز پایه اتفاق افتاده باشد راهی جز آب برداری و پوشش دهی مجدد نداریم اما اگر خوردگی   در سطح کروم ایجاد شده باشد به وسیله روش زیر می توانیم این خوردگی را  از بین ببریم.

موارد مورد نیاز:

*خمیر پولیش کروم

*سمباده

*دستکش لاتکس

*پارچه نرم

طریقه کار بدین صورت میباشد که در ابتدای امر سطح زنگ زده  را به وسیله آب میشوییم سپس با ماده شوینده هر نوع مواد روغنی که بر روی سطح  زنگ زده وجود دارد را از بین میبریم به صورتی که سطح  زنگ زده تمیز تر به نظر برسد بعد از آن پولیش کروم را بر روی نقاط زنگ زده میزنیم سپس سمباده را بروی کل سطح قطعه مخصوصا  نقاط زنگ زده می کشیم و بعد از آن بوسیله پارچه ساتن سطح را به طوری که پولیش بر روی سطح قطعه کار نماند و سطح به طور کامل تمیز شود  میکشیم و قطعه را با آب میشوریم.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد