Welcome to our website! We work for you

مجله دانش کاری از شرکت پویاب فلز

پوشش طلا توسط جیوه بر روی قطعه چگونه انجام می شود؟

در این بخش روشی پوششی از طلا با استفاده از جیوه بر روی قطعه را اشاره می نماییم.قابل ذکر است تین روش پوششی طلا بسیار گران خواهد بود.

طلا به صورت پودر ریز در جیوه افزوده شده و به آرامی حرارت داده می شود، که ملغمه طلا تولید می شود.قطعات مسی که باید طلا کاری شوند بعد از پرداخت، توسط جیوه در یک حمام جیوه ملغمه کاری می شوند و سپس در ملغمه طلای تهیه شده، اندود می شوند، به طوریکه سطحی یکنواخت ایجاد می شوند و سپس در زیر یک هواکش قطعات را گرم می کنند تا اینکه جیوه تبخیر شود.

تمام عملیات باید با احتیاط های لازم صورت گیرد چرا که بخار جیوه بسیار سمی است.

با توجه به مقدار طلا و جیوه مصرفی توسط این روش، روشی بسیار پرهزینه خواهد بود و از اینرو در مواردی خاص همچون ترمیم آثار قدیمی از این روش استفاده می شود.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد