Welcome to our website! We work for you

مجله دانش کاری از شرکت پویاب فلز

محاسبات آبکاری طلا

به علت افزایش قیمت طلا، لزوم محاسبه هزینه در آبکاری طلا بسیار مشهود است در این بخش جزییاتی در این مورد برای آبکار های طلا ارائه می شود.

عواملی که در محاسبات آبکاری طلا در نظر گرفته می شود:

1- قیمت روز طلا 

2-ضخامت رسوب طلا:

اگر راندمان جریان کاتدی 100% باشد.7/35 گرم طلا می تواند در جریان 1 آمپر ساعت رسوب کند.

نکته: اگر راندمان جریان کاتدی 100 % باشد برای رسوب طلا با ضخامت 1 میکرومتر در سطح یک متر مربع جریانی حدود 160 آمپر بر دقیقه نیاز است.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد